Kategoria: Niemiecki

  • Meine Deutschtour 7 Sprawdziany i Odpowiedzi Do Ćwiczeń

    Meine Deutschtour 7 Sprawdziany i Odpowiedzi Do Ćwiczeń

    Znajdziesz tutaj sprawdziany do podręcznika meine deutchtour dla klas siódmych. Język niemiecki sprawia dużej części uczniom problemy z nauką tego przedmiotu. Nie każdy posiada zdolności do nauki języków obcych. Zadawane prace domowe są ciężkie do zrobienia a nauka słówek pochłania dużo czasu. Najgorsze są jednak sprawdziany pod koniec każdego rozdziału.

    Czytaj dalej…